!!! UWAGA !!! 22.05. 2024 ZEBRANIA Z RODZICAMI !!!! ZMIANA GODZINY !!! 17:30 !!!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Współpraca Gospodarcza

Brazylia była w okresie międzywojennym i jest obecnie głównym partnerem gospodarczym Polski w Ameryce Łacińskiej. Od lat 1920. Polska eksportowała do Brazylii głównie węgiel, cement, rury, szyny kolejowe i cynk. Importowała zaœ kawę, kakao, tytoń, bawełnę, surowe skóry bydlęce i rudę żelaza. W 1932 r. zawarto umowę przyznającą stronom „Klauzulę Największego Uprzywilejowania.

 

Po 1945 r. struktura towarowa w naszym eksporcie uległa dużym zmianom pod względem asortymentu i wartoœci: doszły statki, siarka, wyroby chemiczne, opony i dętki samochodowe, różne maszyny i urządzenia, a w ostatnich latach m.in. pszenica. Natomiast w imporcie poza rudą żelaza doszły nowe pozycje takie jak magnezyty, częœci i podzespoły samochodowe, silniki spalinowe, maszyny rolnicze, towary rolno-spożywcze, a w ostatnich latach samoloty pasażerskie Embraer, zakupione przez PLL LOT. Obroty na przełomie lat 70. i 80. wynosiły ok. 700 mln USD rocznie – w wyniku transakcji wiązanych: polskie statki za kawę brazylijską oraz węgiel za rudę brazylijską. Drugim czynnikiem były wysokie kredyty udzielane przez Brazylię głównie na import œruty sojowej i przędzy bawełnianej, co doprowadziło do poważnego zadłużenia Polski. W wyniku porozumienia o restrukturyzacji naszego zadłużenia w ramach Klubu Paryskiego i Klubu Londyńskiego, a następnie wykupienia przez Polskę pozostałej częœci zadłużenia, sprawa ta została ostatecznie rozwiązana w 2001 r.

 

W 2008 r. obroty handlowe wyniosły ok. 1mld 100 mln USD – w tym nasz eksport ponad 440 mln USD, import z Brazylii – ok. 660 mln USD. Ujemne saldo dla Polski wyniosło ok.210 mln USD. Obecnie i w ciągu najbliższych kilku lat najważniejszą pozycję w naszym imporcie z Brazylii stanowią samoloty pasażerskie Embraer zakupione przez PLL LOT.

 

Ważną rolę w stymulowaniu wymiany handlowej i współpracy gospodarczej odgrywają wizyty państwowe – prezydenta, premiera, ministrów, gubernatorów stanowych ,którym towarzyszą przedsiębiorcy obu stron. Znaczącą rolę w promocji wzajemnych stosunków handlowych odgrywają także izby handlowe działające w obu krajach oraz otwarte przez Brazylię w 2007 roku w Warszawie Centrum Dystrybucji Produktów Brazylijskich przeznaczonych na rynek polski i rynki krajów sąsiednich.

 

Stosunki handlowe między obu państwami regulowało szereg umów, w tym umowa handlowa z 1992 r. przyznająca wzajemnie KNU. W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej strona polska wypowiedziała te umowy. Od 1 maja 2004 r. obroty handlowe między obu krajami są regulowane w ramach porozumień handlowych między UE i Brazylią. Członkostwo Polski w UE i współpraca między UE i MERCOSUL, którego Brazylia jest członkiem, otworzyły nowe możliwoœci wymiany handlowej i współpracy gospodarczej między obu krajami. Wejœcie Polski do Unii Europejskiej ułatwiło dostęp towarów brazylijskich do Polski(niższe cła stosowane na obszarze UE), podczas gdy warunki dostępu dla towarów polskich do rynku brazylijskiego(stosowano cła antydumpingowe) zostały zrównane dopiero w wyniku II Szczytu UE- Brazylia w Rio de Janeiro w grudniu 2008 r. Brazylia pozostaje głównym partnerem gospodarczym Polski w Ameryce Łacińskiej.

Data dodania: 2022-06-16 16:20:24
Data edycji: 2022-06-16 16:20:35
Ilość wyświetleń: 610

Konkursy

Zgłoś się do konkursu!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej