!!! UWAGA - WAŻNE !!! AKTUALNY HARMONOGRAM WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH ZOSTANIE PODANY NA ZEBRANIU !!!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Stosunki polityczne

Brazylia uznała odrodzoną Polskę w sierpniu 1918 r., jako pierwsze państwo w Ameryce Południowej, nawiązując z nią stosunki dyplomatyczne na stosownym wtedy szczeblu poselstw . W dniu 27 maja 1920 r. pierwszy przedstawiciel dyplomatyczny w randze posła nadzwyczjnego i ministra pełnomocnego RP hrabia Ksawery Orłowski złożył listy uwierzytelniające prezydentowi Stanów Zjednoczonych Brazylii Epitacio Pessoa w Pałacu Prezydenckim -Palacio de Catete w Rio de Janeiro, ówczesnej stolicy Brazylii. Rok wczeœniej,w 1919 roku otwarty został w Kurytybie Konsulat Generalny RP. W 1921 r. otwarto poselstwo Brazylii w Warszawie.

 

Już w pierwszej połowie XIX wieku w intelektualnych kręgach Brazylii funkcjonował obraz Polski jako kraju bohatersko walczącego o niepodległoœć. Cesarz Pedro I , władca niepodległej Brazylii(1822-1831) będąc w Paryżu w jednym z teatrów na sztuce granej na rzecz polskich uchodŸców z Powstania Listopadowego wykrzyknął ku entuzjazmowi widowni: „Vive la Pologne!” Natomiast cesarz Pedro II (1831-1889) w 1887 roku przyjął wybranie go na członka polskiego emigracyjnego stowarzyszenia politycznego w Rapperswil w Szwajcarii , otrzymując dyplom „Société National Polonaise et des Amis de la Pologne”. W roku 1907 na II Międzynarodowej Konferencji Pokojowej w Hadze przedstawiciel Brazylii Rui Barbosa, wybitny prawnik i polityk, w swych płomiennych przemówieniach wielokrotnie opowiadał się na rzecz przywrócenia niepodległoœci Polsce. On także ,kiedy I wojna œwiatowa zbliżała się ku końcowi, udzielał silnego poparcia polskim organizacjom emigracyjnym w Brazylii w ich staraniach na rzecz uznania niepodległoœci Polski przez rząd Brazylii. Od początku stosunki między obu państwami były nacechowane wzajemnym szacunkiem, głęboką sympatią i przyjaŸnią, na co istotny wpływ miało istnienie kilkusettysięcznej grupy polskich imigrantów i Brazylijczyków polskiego pochodzenia. W okresie międzywojennym atmosfera sympatii i przyjaŸni znajdowała wyraz w korespondencji między prezydentami obu państw, w podpisanych umowach i innych działaniach oraz we współpracy przedstawicieli obu państw na forum Ligi Narodów. W 1922 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Brazylii Epitacio Pessoa został odznaczony przez Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa ,Orderem Orła Białego. Przyjazne stosunki polityczne są zakorzenione także w wspólnej walce z hitleryzmem – kampania włoska 1944 r. Brazylijski Korpus Ekspedycyjny liczący 25 000 żołnierzy walczył u boku Piątej Armii Amerykańskiej m.in. pod Monte Bello na terenie Włoch.

 

Przez cały okres II wojny œwiatowej w Rio de Janeiro działało poselstwo RP z posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym dr. Tadeuszem Skowrońskim. Działały także polskie konsulaty na terenie tego kraju. W czasie II wojny œwiatowej Brazylia dała schronienie kilku tysiącom uchodŸców polskich, wœród których byli m.in. Julian Tuwim i Jan Lechoń. Po wojnie stosunki dyplomatyczne zostały wznowione 12 wrzeœnia 1945 r., a 13 stycznia 1961 r. przedstawicielstwa dyplomatyczne podniesiono do rangi ambasad. Wkrótce przeniesiono ambasadę polską do nowej stolicy Brasílii. Obecnie działają dwa konsulaty generalne RP: w Kurytybie i Sao Paulo (trzeci w Rio de Janeiro został zamknięty w 2008 r.) oraz cztery konsulaty honorowe RP: w Belo Horizonte,(stan Minas Gerais) ,Vittorii (stan Espirito Santo), Erechim (stan Rio Grande do Sul) i w Recife( stan Pernambuco). Po 1945 r. miały miejsce wizyty na szczeblu ministrów, w tym ministrów spraw zagranicznych. Polski minister spraw zagranicznych Adam Rapacki złożył oficjalną wizytę w Brazylii w 1961 r. i uczestniczył w uroczystoœci położenia kamienia węgielnego pod budynek ambasady polskiej w nowej stolicy Brasílii. W roku 1962 brazylijski minister spraw zagranicznych Francisco Clementino de San Tiago Dantas rewizytował Warszawę. Miały miejsce wizyty na szczeblu rządowym i parlamentarnym. Nowy, wyższy etap, polsko-brazylijskie stosunki polityczne osiągnęły po 1989 r. w wyniku przemian demokratycznych w Polsce i Brazylii. W 1991 r. minister spraw zagranicznych RP Krzysztof Skubiszewski złożył oficjalną wizytę w Brasílii, podczas której podpisał umowę o współpracy kulturalnej. W tymże roku Brazylię odwiedził marszałek Senatu RP prof. Andrzej Stelmachowski. Polska przywróciła praktykę utrzymywania konsulatów honorowych kierowanych przez konsulów honorowych – obywateli brazylijskich, przeważnie polskiego pochodzenia ustanowionych w czterech wczeœniej wymienionych miastach.

 

Od dawna oba kraje blisko współpracują na arenie międzynarodowej w ramach ONZ i innych organizacji. Istnieje dialog polityczny na najwyższym szczeblu: prezydent Lech Wałęsa złożył oficjalną wizytę w Brazylii w 1995 r. Była to pierwsza na tym szczeblu wizyta w historii wzajemnych stosunków. W 2002 r. Warszawę rewizytował prezydent Fernando Henrique Cardoso, składając pierwszą w historii wzajemnych stosunków wizytę prezydenta Brazylii w Polsce. Z tej okazji pewna liczba obywateli polskich otrzymała brazylijskie odznaczenia państwowe -Narodowy Order Krzyż Południa w uznaniu ich zasług w popularyzacji kultury brazylijskiej w Polsce. Wœród odznaczonych jest czterech członków Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego: prof. Marcin Kula, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego ,Wiesław Włodarski, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Rui Barbosy, Marian Ufnal, wieloletni sekretarz generalny Towarzystwa oraz Roman Młyniec, wieloletni radca handlowy RP w Rio de Janeiro i prezes Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej. W roku 2002 nastąpiła także oficjalna wizyta prezydenta Aleksandra Kwaœniewskiego w Brazylii. Premier Jerzy Buzek i marszałek Sejmu Maciej Płażyński odwiedzili Brazylię w 2000 r. Premier zainaugurował wtedy nowy konsulat generalny RP w Rio de Janeiro. W 2003 r. oficjalną wizytę w Brazylii złożył minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. Po raz kolejny minister W. Cimoszewicz spotkał się z brazylijskim ministrem spraw zagranicznych Celso Amorimem we wrzeœniu 2004 r. podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Prezydent Aleksander Kwaœniewski spotkał się z prezydentem Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva podczas międzynarodowej konferencji w Londynie,natomiast prezydent Lech Kaczyński spotkał sie z nim podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych we wrzeœniu 2007 r. w Nowym Jorku zapraszając go do złożenia wizyty w Polsce. W marcu 2008 r. konsultacje dwustronne między obu ministerstwami spraw zagranicznych odbyły sie w połowie marca 2008 r. w Brasilii. Ze strony polskiej uczestniczył podsekretarz stanu Ryszard Schnepf. Premier Donald Tusk spotkał się z prezydentem Lulą w połowie maja 2008 r. podczas szczytu Unia Europejska -Ameryka Łacińska w Limie. W obu parlamentach działają bilateralne grupy parlamentarne do spraw kontaktów miedzy obu parlamentami. Ma miejsce wymiana wizyt delegacji parlamentarnych. W kwietniu 2007 r. w Brazylii przebywał Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Towarzyszyła mu grupa senatorów, biznesmenów i naukowców. W ostatnich latach miało miejsce również szereg wizyt na szczeblu ministrów obu państw i wizyt gubernatorów stanowych z Brazylii w Polsce. Wspomniane wizyty wskazują, że wzajemne stosunki polityczne są bardzo dobre i bliskie. Obie strony dążą do ich szerokiego rozwoju uważając, że potencjalne możliwoœci nie są jeszcze w pełni wykorzystane, zwłaszcza w dziedzinie handlu i współpracy przemysłowej.

Data dodania: 2022-06-16 16:19:51
Data edycji: 2022-06-16 16:19:56
Ilość wyświetleń: 645

Konkursy

Zgłoś się do konkursu!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej