!!! UWAGA - WAŻNE !!! AKTUALNY HARMONOGRAM WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH ZOSTANIE PODANY NA ZEBRANIU !!!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Kontakty kulturalne i naukowe

Brazylia od dawna fascynowała i przyciągała Polaków. Pierwsze utwory literackie o tematyce brazylijskiej polskich autorów pojawiają się na przełomie XIX i XX wieku – w okresie nasilonej fali emigracji Polaków, zwanej „gorączką brazylijską”. Autorzy utworów z tego okresu postrzegali Brazylię przez pryzmat problemów polskich emigrantów i ich walki o przeżycie. Przykładem są m.in.” Listy z Brazylii” (1891) Adolfa Dygasińskiego i „Pan Balcer” w Brazylii (1910) Marii Konopnickiej. W 1911 r. wielki polski pianista i kompozytor – Ignacy Jan Paderewski występował z koncertami w Rio de Janeiro i Sao Paulo. Był entuzjastycznie przyjmowany. W 1926 r. przebywała w Brazylii Maria Sklodowska-Curie. W latach 1920. Antoni Słonimski pisywał stąd korespondencję dla „Wiadomoœci Literackich” . Na przełomie lat 20. i 30. znany pisarz i podróżnik Arkady Fiedler odbył swe pierwsze podróże do stanu Parana głównego skupiska Polonii brazylijskiej. W 1923 roku statek szkolny „Lwów” wpłynął do portów brazylijskich, a w 1934 roku statek szkolny „Biała Fregata” (póŸniejszy legendarny „Dar Pomorza”) zawinął do brazylijskich portów w czasie rejsu dookoła œwiata. W maju 1933 roku kpt. Stanisław Skarżyński na awionetce polskiej konstrukcji-RWD-5 dokonał samotnego lotu nad Atlantykiem i wylądował na ziemi brazylijskiej w Maceió w północnej Brazylii. Odwiedził kilka miast – Rio de Janeiro, Kurytybę, Porto Alegre i Santos. Wszędzie był entuzjastycznie witany przez mieszkańców i miejscową Polonię.

 

W czasie II wojny œwiatowej wielu wybitnych polskich twórców znalazło schronienie w Brazylii: poeci Julian Tuwim i Jan Lechoń, aktorzy Zbigniew Ziembiński i Irena Eichlerówna, rzeŸbiarz August Zamoyski. Tuwim i Lechoń napisali wiersze poœwięcone Rio de Janeiro, urzeczeni pięknem tego miasta. Tuwim w Rio de Janeiro zaczął pisać poemat „Kwiaty Polskie”. Ziembiński pozostał na stałe w Brazylii. Zwany tu „mistrzem Zimbą” jest uznawany za „ojca" współczesnego teatru brazylijskiego. Za swój wkład w rozwój kontaktów kulturalnych , zwłaszcza między teatrami obu krajów rząd polski w 1977 r. odznaczył Zbigniewa Ziembińskiego Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Dzieła wybitnych pisarzy brazylijskich są szeroko znane w Polsce. Po 1945 r. ukazało się w naszym kraju ponad 80 dzieł, głównie powieœci brazylijskich autorów; dzieła wybitnych pisarzy takich jak Machado de Assis, Monteiro Lobato, Jorge Amado, czy współczesnych, jak Paulo Coelho, którego powieœci znajdują się na listach bestsellerów w Polsce. Również utwory polskich powieœciopisarzy i poetów, w tym utwory szeregu naszych współczesnych pisarzy są wydawane w Brazylii. Oprócz dzieł Henryka Sienkiewicza i Władysława Reymonta, wydawane są także utwory m.in. Bruno Schulza, Witolda Gombrowicza, Stanisława Lema i Ryszarda Kapuœcińskiego, poezje Adama Mickiewicza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Ogromne zasługi w tłumaczeniu dzieł polskich powieœciopisarzy i poetów na język portugalski i popularyzacji literatury polskiej w Brazylii ma prof. Henryk Siewierski, były dyrektor Instytutu Literatury na Uniwersytecie w Brasílii.

 

Muzyka polskich kompozytorów, zwłaszcza utwory Fryderyka Chopina i Krzysztofa Pendereckiego są szeroko znane w Brazylii. Potwierdzeniem popularnoœci muzyki Chopina jest od dawna udział młodych brazylijskich pianistów w Międzynarodowych Konkursach Chopinowskich. W VII Konkursie Chopinowskim w 1965 r. brazylijski pianista Arturo Moreira Lima zdobył II nagrodę. Polscy œpiewacy brali udział w międzynarodowych konkursach dla wokalistów organizowanych przez Helenę Oliveira w Rio de Janeiro. Ważnym wydarzeniem kulturalnym było wystawienie opery „ Halka” Stanisława Moniuszki w Kurytybie przez Marię Fołtyn w 1990 r. Koncerty Krzysztofa Pendereckiego w Brazylii w 1982 i 1997 r. oraz w 2006 roku cieszyły się wielkim powodzeniem. Wielu innych polskich dyrygentów, pianistów i œpiewaków operowych występowało w Brazylii. Kilkakrotnie z koncertami występował Zespól „'Mazowsze”, odnosząc wielkie sukcesy. Wœród największych polskich imprez kulturalnych ostatnich lat w Brazylii należy wymienić:Festiwal Kultury Polskiej w Sao Paulo z udziałem ponad 50 wybitnych przedstawicieli polskiego œwiata kultury i sztuki, takich jak L. Możdżer, K. Janda, T. Stańko, Orkiestra Smyczkowa AUKSO , przeglądy filmów Andrzeja Wajdy z udziałem J. Gajosa, J. Morgensterna i J. Żakowskiego (2003 r., Sao Paulo, Kurytyba, Belo Horizonte), Galowy Koncert Symfoniczny z udziałem Piotra Palecznego i węgierskiego pianisty, Gyorgy Oravecza(Teatr Narodowy w Brasilii, 2004 r.) zorganizowany z okazji poszerzenia Unii Europejskiej. Polscy artyœci z powodzeniem uczestniczą w odbywającym sie co dwa lata w Sao Paulo międzynarodowym biennale sztuki. Od 2005 roku organizowany jest przez Fundację kulturalną Magdy Materny:”Fundaçao de Apoio de Iniciativas Pau-Brasil” festiwal kulturalny „Polônia Carioca”, który służy do prezentacji osiągnięć wybitnych polskich artystów, w tym przedstawicieli miejscowej Polonii. Fundacja Magdy Materny popularyzuje również twórczoœć artystów brazylijskich w Polsce.

 

Muzyka brazylijska jest znana w Polsce, np. utwory wielkiego kompozytora Heitora Villa-Lobosa były wykonywane podczas Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Brazylijscy artyœci, tacy jak wokalistka Eliana Elias, która występowała w Operze Œląskiej, czy pianistka Iara Behs w Filharmonii Wrocławskiej, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ostatnie lata to wzrost zainteresowania capoeirą- tańcem walki. Polski film, zwłaszcza filmy Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego i Krzysztofa Kieœlowskiego cieszą się dużym zainteresowaniem w Brazylii. Polskie filmy były prezentowane na festiwalach w Sao Paulo i Rio de Janeiro. Z drugiej strony filmy brazylijskie, szczególnie filmy czołowych twórców brazylijskiego „nowego kina” oraz filmy z ostatnich lat cieszą się dużą popularnoœcią w naszym kraju.

 

Bogate są również kontakty polskich artystów plastyków z artystami brazylijskimi. Wielu najwybitniejszych polskich artystów plastyków wystawiało swe prace na Międzynarodowym Biennale Sztuki Nowoczesnej w Sao Paulo zdobywając najwyższe nagrody i uznanie: Magdalena Abakanowicz, Henryk Tomaszewski, Tadeusz Kantor, Tadeusz Strumiłło, Józef Szajna i inni. Brazylijscy plastycy prezentowali swe prace na Biennale Plakatu w Warszawie i Biennale Grafiki w Krakowie. Brali w nich udział także plastycy polskiego pochodzenia.

 

Ważnym wydarzeniem w stosunkach kulturalnych był Festiwal Kultury Polskiej w Sao Paulo zorganizowany w związku z oficjalną wizytą prezydenta RP Aleksandra Kwaœniewskiego w kwietniu 2002 r. w Brazylii. Z okazji 85. rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między obu państwami ,w paŸdzierniku 2005 roku miała miejsce w Warszawie wystawa dzieł Bruno Lechowskiego, wybitnego impresjonisty brazylijskiego polskiego pochodzenia.

 

Polsko-brazylijskie kontakty naukowe, podobnie jak kontakty w dziedzinie literatury, sięgają końca XIX wieku i wynikały z zainteresowania polskich naukowców życiem polskiej emigracji w Brazylii. Józef Siemiradzki (1858-1933), geolog, podróżnik, prowadził badania naukowe w zakresie geologii w Brazylii i Argentynie, dokonał pierwszego badania rzeŸby terenu w Paranie.

 

Przed 1939 i długo po 1945 r. kontakty między uniwersytetami obu krajów były znikome. Dopiero przemiany polityczne i społeczne w Polsce i Brazylii na przełomie lat 80. i 90. otworzyły nowe możliwoœci kontaktów i współpracy między wyższymi uczelniami i innymi instytucjami naukowymi. Bardzio aktywną współpracę prowadzi Uniwersytet Warszawski, a zwłaszcza Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW z uniwersytetami w Rio de Janeiro, Sao Paulo i Kurytybie. Również inne polskie uniwersytety m.in. Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Łódzki współpracują z uniwersytetami brazylijskimi.

Data dodania: 2022-06-16 16:21:07
Data edycji: 2022-06-16 16:21:09
Ilość wyświetleń: 22077

Konkursy

Zgłoś się do konkursu!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej