Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Aktualności

ZOSTAŃ MISTRZEM REPORTAŻU

Interesuje Cię świat wokół Ciebie? Masz lekkie pióro? Pasjonuje Cię fotografia? A może lubisz nagrywać filmy? Jeżeli choć raz udzieliłeś  twierdzącej odpowiedzi, ten konkurs jest dla Ciebie!

                  Konkurs „Mistrz Reportażu” adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Jego celem jest przygotowanie reportażu o tematyce środowiskowej- szkolnej, lokalnej, młodzieżowej. Mile widziane są lokalne problemy danej miejscowości, aktualne sprawy z życia młodzieży, przedstawienie ciekawych osób lub inicjatyw z lokalnego środowiska, a także szkoła i zjawiska, które mają w niej miejsce. Temat musi być autentyczny i oryginalny.

                  Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

 1. Reportaż:
 • powinien być napisany na komputerze i wydrukowany,
 • rozmiar czcionki: 12, (tytuł: 14)
 • kolor czcionki: czarny,
 • rodzaj czcionki: Times New Roman ,
 • odstęp między wierszami: 1,5,
 • maksymalna ilość stron: 2 (strony ponumerowane),
 • praca powinna być opatrzona tytułem (na pierwszej stronie) oraz zawierać imię i nazwisko autora, klasę (w stopce).
 1. Fotoreportaż:
 • zdjęcia powinny być wywołane na papierze fotograficznym,
 • format zdjęć: 10x15 lub 13x18,
 • ilość zdjęć: maksymalnie 10,
 • zdjęcia powinny być naklejone na arkusz formatu A1,
 • fotoreportaż powinien być opatrzony tytułem, a każde zdjęcie krótkim komentarzem lub podpisem,
 • imię, nazwisko, szkoła i klasa autora pracy powinny być umieszczone na odwrocie fotoreportażu;

lub

 • prezentacja PowerPoint,
 • maksymalnie 10 zdjęć (slajdów),
 • fotoreportaż powinien być opatrzony tytułem, a każde zdjęcie krótkim komentarzem lub podpisem,
 • imię, nazwisko, szkoła i klasa autora pracy powinny być umieszczone na ostatnim slajdzie.
 1. Reportaż telewizyjny/radiowy:
 • nagranie i zmontowanie filmu/ścieżki dźwiękowej o długości od 2 do 5 minut,
 • zapisanie filmu/ścieżki dźwiękowej na nośniku pamięci,
 • uwzględnienie relacji świadków, ekspertów,
 • opatrzenie filmu/ścieżki dźwiękowej tytułem,
 • nagrania można dokonać przy pomocy: kamery, aparatu fotograficznego, smartfonu, dyktafonu bądź mikrofonu wypożyczonego ze szkoły (na zasadach określonych przez Dyrektora L LO),
 • imię, nazwisko, szkoła i klasa autora pracy powinny być umieszczone na końcu filmu/ścieżki dźwiękowej.

Prace w wybranej kategorii należy składać u nauczycieli polonistów do 7 grudnia 2020 r.

 

Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Każda praca biorąca udział w konkursie zostanie nagrodzona oceną z języka polskiego.

 

Na wszystkie pytania dotyczące konkursu odpowiem osobiście. Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej.

 

Zapraszam zainteresowanych uczniów:

 

Aneta Wawrzynów

Żaneta Pomykała

 

L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. RuyBarbosy w Warszawie

„Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą.”

Honore de Balzac

 

Lewis


  Obszary poszukiwania zdolności uczniów

Uczeń zdolny swoje możliwości może rozwijać w różnych obszarach: humanistycznych, matematycznych, artystycznych, przyrodniczo-ekologicznych, organizacyjnych, sportowych. Program koncentruje się na poszukiwaniu uczniów, którzy cechują się zdolnościami w następujących obszarach wyodrębnionych przez Danutę Nakoneczny:

 • Intelektu - uczniowie wyróżniają się: wysokim stopniem rozumienia treści i dostrzegania wzajemnych zależności między jej elementami; logicznością myślenia; szybkością rozumowania na wysokim poziomie złożoności i trudności; wielością elementów abstrakcyjnego rozumowania i uogólniania; ponadprzeciętnymi zdolnościami analizowania i syntetyzowania, trafnością sądów, niezwykłą wyobraźnią; szerokim zakresem uwagi; wierną trafną pamięcią.
 • Umiejętności - uczniowie zdolni przejawiają: ponadprzeciętną samodzielność myślenia, unaoczniającą się w samorzutnym dostrzeganiu, formułowaniu i rozwiązywaniu problemów; umiejętność adekwatnego ujęcia problemu, tj. oryginalnego kojarzenia i łączenia faktów; umiejętność stosowania różnych metod w rozwiązywaniu problemów; umiejętność osiągania jasnych, prostych i ekonomicznych rozwiązań; inicjatywę i oryginalność w pracy umysłowej; łatwość skupiania uwagi przez dłuższy czas nad danym przedmiotem; szybkość i skuteczność w pracy umysłowej.
 • Zdolnościtwórczych - uczniowie zdolni przejawiają: zdolności w tworzeniu nowych założeń; oryginalnych, rzadkich rozwiązań; w modyfikowaniu poznanych zasad i pojęć; umiejętności prowadzenia twórczej, krytycznej dyskusji.
 • Cechcharakteru - uczniowie zdolni odznaczają się: poczuciem obowiązku i pracowitością; skłonnością do podejmowania trudniejszych, bardziej złożonych zadań; samodyscypliną, wytrwałością w dążeniu do celu, zmysłem organizacyjnym, przejawiającym się w samodzielnym inicjowaniu pracy; łatwością w dokonywaniu zmian w nastawieniach, twórczą postawą w kierowaniu własnym rozwojem intelektualnym i moralnym; dużymi osiągnięciami w samokształceniu; wysoką motywacją; wielostronnymi zainteresowaniami; często spontanicznością, skłonnością do wyrażania swych przeżyć, witalnością i pozytywną postawą wobec świata; niezależnością; pozwalaniem sobie na pomyłki, ryzyko i krytykę; odpowiedzialnym stosunkiem do podejmowanych zadań.
 • Empatii społecznej, aktywności społecznej: nastawienie na altruizm, pomoc innym, tolerancję i gotowość współpracy z innymi w realizacji wspólnych, służących ogółowi celów. Pomagając innym – pomagamy sobie.
Data dodania: 2022-06-16 16:11:33
Data edycji: 2022-06-16 16:14:32
Ilość wyświetleń: 420

Konkursy

Zgłoś się do konkursu!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej