!!! UWAGA - WAŻNE !!! AKTUALNY HARMONOGRAM WYJAZDÓW INTEGRACYJNYCH ZOSTANIE PODANY NA ZEBRANIU !!!
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Aktualności

ZOSTAŃ MISTRZEM REPORTAŻU

Interesuje Cię świat wokół Ciebie? Masz lekkie pióro? Pasjonuje Cię fotografia? A może lubisz nagrywać filmy? Jeżeli choć raz udzieliłeś  twierdzącej odpowiedzi, ten konkurs jest dla Ciebie!

                  Konkurs „Mistrz Reportażu” adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Jego celem jest przygotowanie reportażu o tematyce środowiskowej- szkolnej, lokalnej, młodzieżowej. Mile widziane są lokalne problemy danej miejscowości, aktualne sprawy z życia młodzieży, przedstawienie ciekawych osób lub inicjatyw z lokalnego środowiska, a także szkoła i zjawiska, które mają w niej miejsce. Temat musi być autentyczny i oryginalny.

                  Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

 1. Reportaż:
 • powinien być napisany na komputerze i wydrukowany,
 • rozmiar czcionki: 12, (tytuł: 14)
 • kolor czcionki: czarny,
 • rodzaj czcionki: Times New Roman ,
 • odstęp między wierszami: 1,5,
 • maksymalna ilość stron: 2 (strony ponumerowane),
 • praca powinna być opatrzona tytułem (na pierwszej stronie) oraz zawierać imię i nazwisko autora, klasę (w stopce).
 1. Fotoreportaż:
 • zdjęcia powinny być wywołane na papierze fotograficznym,
 • format zdjęć: 10x15 lub 13x18,
 • ilość zdjęć: maksymalnie 10,
 • zdjęcia powinny być naklejone na arkusz formatu A1,
 • fotoreportaż powinien być opatrzony tytułem, a każde zdjęcie krótkim komentarzem lub podpisem,
 • imię, nazwisko, szkoła i klasa autora pracy powinny być umieszczone na odwrocie fotoreportażu;

lub

 • prezentacja PowerPoint,
 • maksymalnie 10 zdjęć (slajdów),
 • fotoreportaż powinien być opatrzony tytułem, a każde zdjęcie krótkim komentarzem lub podpisem,
 • imię, nazwisko, szkoła i klasa autora pracy powinny być umieszczone na ostatnim slajdzie.
 1. Reportaż telewizyjny/radiowy:
 • nagranie i zmontowanie filmu/ścieżki dźwiękowej o długości od 2 do 5 minut,
 • zapisanie filmu/ścieżki dźwiękowej na nośniku pamięci,
 • uwzględnienie relacji świadków, ekspertów,
 • opatrzenie filmu/ścieżki dźwiękowej tytułem,
 • nagrania można dokonać przy pomocy: kamery, aparatu fotograficznego, smartfonu, dyktafonu bądź mikrofonu wypożyczonego ze szkoły (na zasadach określonych przez Dyrektora L LO),
 • imię, nazwisko, szkoła i klasa autora pracy powinny być umieszczone na końcu filmu/ścieżki dźwiękowej.

Prace w wybranej kategorii należy składać u nauczycieli polonistów do 7 grudnia 2020 r.

 

Dla zwycięzców przewidziane są cenne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Każda praca biorąca udział w konkursie zostanie nagrodzona oceną z języka polskiego.

 

Na wszystkie pytania dotyczące konkursu odpowiem osobiście. Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej.

 

Zapraszam zainteresowanych uczniów:

 

Aneta Wawrzynów

Żaneta Pomykała

 

L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. RuyBarbosy w Warszawie

„Talent polega na połączeniu siły twórczej ze zdolnością wykonawczą.”

Honore de Balzac

 

Lewis


  Obszary poszukiwania zdolności uczniów

Uczeń zdolny swoje możliwości może rozwijać w różnych obszarach: humanistycznych, matematycznych, artystycznych, przyrodniczo-ekologicznych, organizacyjnych, sportowych. Program koncentruje się na poszukiwaniu uczniów, którzy cechują się zdolnościami w następujących obszarach wyodrębnionych przez Danutę Nakoneczny:

 • Intelektu - uczniowie wyróżniają się: wysokim stopniem rozumienia treści i dostrzegania wzajemnych zależności między jej elementami; logicznością myślenia; szybkością rozumowania na wysokim poziomie złożoności i trudności; wielością elementów abstrakcyjnego rozumowania i uogólniania; ponadprzeciętnymi zdolnościami analizowania i syntetyzowania, trafnością sądów, niezwykłą wyobraźnią; szerokim zakresem uwagi; wierną trafną pamięcią.
 • Umiejętności - uczniowie zdolni przejawiają: ponadprzeciętną samodzielność myślenia, unaoczniającą się w samorzutnym dostrzeganiu, formułowaniu i rozwiązywaniu problemów; umiejętność adekwatnego ujęcia problemu, tj. oryginalnego kojarzenia i łączenia faktów; umiejętność stosowania różnych metod w rozwiązywaniu problemów; umiejętność osiągania jasnych, prostych i ekonomicznych rozwiązań; inicjatywę i oryginalność w pracy umysłowej; łatwość skupiania uwagi przez dłuższy czas nad danym przedmiotem; szybkość i skuteczność w pracy umysłowej.
 • Zdolnościtwórczych - uczniowie zdolni przejawiają: zdolności w tworzeniu nowych założeń; oryginalnych, rzadkich rozwiązań; w modyfikowaniu poznanych zasad i pojęć; umiejętności prowadzenia twórczej, krytycznej dyskusji.
 • Cechcharakteru - uczniowie zdolni odznaczają się: poczuciem obowiązku i pracowitością; skłonnością do podejmowania trudniejszych, bardziej złożonych zadań; samodyscypliną, wytrwałością w dążeniu do celu, zmysłem organizacyjnym, przejawiającym się w samodzielnym inicjowaniu pracy; łatwością w dokonywaniu zmian w nastawieniach, twórczą postawą w kierowaniu własnym rozwojem intelektualnym i moralnym; dużymi osiągnięciami w samokształceniu; wysoką motywacją; wielostronnymi zainteresowaniami; często spontanicznością, skłonnością do wyrażania swych przeżyć, witalnością i pozytywną postawą wobec świata; niezależnością; pozwalaniem sobie na pomyłki, ryzyko i krytykę; odpowiedzialnym stosunkiem do podejmowanych zadań.
 • Empatii społecznej, aktywności społecznej: nastawienie na altruizm, pomoc innym, tolerancję i gotowość współpracy z innymi w realizacji wspólnych, służących ogółowi celów. Pomagając innym – pomagamy sobie.
Data dodania: 2022-06-16 16:11:33
Data edycji: 2022-06-16 16:14:32
Ilość wyświetleń: 596

Konkursy

Zgłoś się do konkursu!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej