• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony
Obowiązek powiadamiania O każdym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica o zdarzeniu ustala z nim: • potrzebę wezwania pogotowia, • potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica, • godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor szkoły wzywa pogotowie ratunkowe. O każdym wypadku dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący i współpracującego ze szkołą pracownika służby bhp. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor szkoły zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. Instrukcja postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia - wypadku lub urazu Nauczyciele wychowania fizycznego mają obowiązek: 1. Sumiennie nadzorować i nie pozostawiać bez opieki uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego i zawodów sportowych. 2. Wyłączyć z zajęć lub ich części uczniów, których kondycja fizyczna lub psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa, a uczniów, których stan zdrowia budzi zastrzeżenia, kierować do szkolnego gabinetu lekarskiego. Instrukcja postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia - wypadku lub urazu – w czasie zajęć wychowania fizycznego i zawodów sportowych. Nauczyciele wychowania fizycznego w okolicznościach wypadku lub doznania urazu ciała przez ucznia powinni: • Udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz wezwać pielęgniarkę szkolną a w przypadku mniejszych urazów odprowadzić poszkodowanego do gabinetu lekarskiego, powiadomić dyrektora szkoły, • W przypadku nieobecności pielęgniarki szkolnej, odpowiedzialny nauczyciel w uzasadnionych okolicznościach zobowiązany jest do: 1) zawiadomienia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe, powiadomić rodzica /opiekuna/ poszkodowanego ucznia, dyrektora szkoły, 2)do czasu przybycia pogotowia ratunkowego lub rodzica (opiekuna) poszkodowanego ucznia, udzielić mu pierwszej pomocy oraz zapewnić opiekę. Uczniowie i uczennice w okolicznościach: złego samopoczucia, wypadku lub doznania urazu ciała w czasie lekcji wychowania fizycznego mają obowiązek: • zgłosić nauczycielowi wychowania fizycznego stan zdrowia, ból, uraz lub uszkodzenie ciała, • nie oddalać się samowolnie z miejsca gdzie odbywają się zajęcia, do momentu udzielenia pierwszej pomocy, oraz instrukcji dalszego postępowania udzielonej przez odpowiedzialnego nauczyciela wychowania fizycznego, • przekazać właściwemu nauczycielowi wf numer(y) telefonu do rodzica lub opiekuna. Sposób udzielania pierwszej pomocy w wybranych nagłych wypadkach Na każdym etapie udzielania pierwszej pomocy rozważ wezwanie zespołu ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112. STŁUCZENIE Przyłóż zimny okład na stłuczone miejsce. Stłuczoną kończynę unieruchom w pozycji, jaką wybierze sobie poszkodowany – takiej, która sprawia mu najmniejszy ból. ZRANIENIE Zatrzymaj krwotok z rany poprzez uciśnięcie miejsca krwawienia za pomocą jałowego opatrunku. Oczyść ranę z ziemi i drobnych ciał obcych. Umyj ranę wodą z mydłem, przemyj środkiem dezynfekującym. Załóż jałowy opatrunek, zbliżając brzegi rany. Zabandażuj ranę. Dużych, ostrych przedmiotów nie usuwaj z rany. ZŁAMANIE Unieruchom kończynę. Złamaną rękę podwieś na chuście lub bandażu. Złamaną nogę połóż na deseczce i unieruchom bandażem. Ustabilizuj złamaną ngę, mocując ją do zdrowej nogi za pomocą bandaża. Jeśli złamanie jest otwarte, opatrz ranę za pomocą jałowego opatrunku z gazy; pamiętaj,aby, nie wciskać do środka odłamków kostnych. Wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 112, 999. ZWICHNIĘCIE Przyłóż zimny okład na zwichnięty staw. Unieruchom w pozycji, jaką wybierze sobie poszkodowany. Jeśli zajdzie potrzeba, wezwij zespół ratownictwa medycznego pod numer alarmowy 999 lub 112. KRWOTOK Z RANY Załóż jałowy opatrunek na ranę. Zastosuj miejscowy ucisk na ranę. Unieś zranioną kończynę powyżej tułowia. OMDLENIE Ułóż poszkodowanego na plecach z nogami uniesionymi wyżej niż tułów. Zastosuj zimne okłady na twarz. Jeżeli utrata świadomości splątanie (utrudniony kontakt słowny z poszkodowanym) przedłuża się, wezwij zespół ratownictwa medycznego ( 999 lub 112) URAZ KRĘGOSŁUPA Jeśli poszkodowany jest przytomny, ale podejrzewasz uraz kręgosłupa, nie ruszaj go. Pozostaw go w pozycji zastanej, unikaj przenoszenia poszkodowanego. Wezwij zespół ratownictwa medycznego. KRWAWIENIE Z NOSA Posadź poszkodowanego z głową lekko pochyloną do przodu. Poszkodowany powinien oddychać ustami. Na kark i czoło przyłóż zimny okład. Przyłóż do nosa gazik lub chusteczkę, uciśnij krwawiące nozdrze i utrzymuj ucisk przez ok. 10 minut. Jeśli krwotok jest silny, nie ustępuje po wykonaniu wymienionych czynności (trwa dłużej niż 15-20 minut) lub doszło do urazu głowy lub szyi należy wezwać zespół ratownictwa medycznego. NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (NZK) wczesne rozpoczęcie resuscytacji (BLS) – uciskania klatki piersiowej i oddechów ratowniczych – zwiększa szanse na przeżycie poszkodowanego. Niezwłocznie udzielona pomoc zwiększa 2-, 3-krotnie szanse na przeżycie poszkodowanego. Ocena poszkodowanego 1. Oceń bezpieczeństwo. Sprawdź, czy nie grozi ci żadne niebezpieczeństwo, włóż jednorazowe rękawiczki. 2. Oceń stan przytomności. Potrząśnij poszkodowanego za ramiona. Głośno zapytaj: Co się stało? Czy wszystko w porządku? Jeśli poszkodowany reaguje Pozostaw poszkodowanego w pozycji zastanej i wezwij pomoc (999/112). Regularnie oceniaj stan poszkodowanego. Jeśli poszkodowany NIE reaguje: Poproś o pomoc lub wzywaj pomocy (proś o przygotowanie telefonu komórkowego). 3. Udrożnij drogi oddechowe. Obróć ostrożnie poszkodowanego na plecy i odchyl głowę ku tyłowi: jedna dłoń na czole, druga dłoń 2–3 palcami unosi brodę do góry. 4. Oceń oddech (przy odchylonej głowie) w ciągu najwyżej 10 SEKUND! Poszukuj prawidłowego oddechu za pomocą: wzroku – czy widzisz ruchy klatki piersiowej? słuchu – czy słyszysz szmer powietrza w czasie wdechu/wydechu? dotyku – czy czujesz na policzku strumień powietrza? JEŚLI poszkodowany ODDYCHA: Ułóż go w pozycji bezpiecznej (na boku) i wezwij pomoc (999/112). JEŚLI poszkodowany NIE ODDYCHA LUB ODDECH JEST NIEPRAWIDŁOWY: Wezwij pomoc – 999/112 (zrób to sam lub poproś kogoś o pomoc). Resuscytacja Uciskanie klatki piersiowej Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej. Ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej. Dołóż drugą dłoń i spleć palce obu dłoni. Pochyl się nad poszkodowanym. Wyprostuj ręce, zablokuj je w łokciach. Uciskaj szybko (100–120/min). Uciskaj głęboko (5–6 cm). Po wykonaniu 30 uciśnięć wykonaj oddechy ratownicze. Oddechy ratownicze Odchyl głowę poszkodowanego ku tyłowi (jak w czasie sprawdzania oddechu). Dłonią położoną na czole zaciśnij nos poszkodowanego. Drugą dłonią przytrzymując brodę w górze, utrzymuj otwarte usta. Obejmij swoimi ustami usta poszkodowanego. Wykonaj spokojny wydech do ust poszkodowanego (czas trwania – 1 sekunda). Pozwól, aby powietrze wydostało się z płuc poszkodowanego. Wykonaj kolejny wydech – łącznie wykonaj 2 oddechy ratownicze. Natychmiast rozpocznij następną serię 30 ucisków klatki piersiowej. Pamiętaj! Kontynuuj cykl: 30 uciśnięć klatki piersiowej oraz 2 oddechów ratowniczych do momentu: przyjazdu pogotowia ratunkowego, poprawy stanu poszkodowanego, wyczerpania fizycznego, zagrożenia bezpieczeństwa Niezwłocznie udzielona pomoc zwiększa szansę na przeżycie poszkodowanego, nawet dwukrotnie.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook