• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 73 w Warszawie

Zespół Szkół nr 73 ( w skład którego wchodzą L LO Ogólnokształcące im. Ruy Barbosy z Oddziałami Integracyjnymi i CXXX Liceum dla dorosłych) w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 73 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Cacko.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 619-23-71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor szkoły Piotr Cacko
 • Adres: ul. Burdzińskiego 4
  03-480 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 22 619-23-71

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek  jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Sposób dojazdu

Budynek Zespołu Szkół nr 73  mieści się na rogu ulicy Burdzińskiego  i Linneusza , w pobliżu ronda S.Starzyńskiego

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

 1. Główne wejście do budynku szkoły znajduję się od ulicy Burdzińskiego. Na najniższą kondygnacje prowadza schody oraz specjalny zjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowa. Na wyższą kondygnację prowadza schody ( brak podjazdu na ta kondygnację z zewnątrz).
 2. Przed wejściem do szkoły dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
 3. Od ulicy Linneusza wjazd na parking szkoły. Brama jest automatycznie zamykana. Aby system otwarcia bramy został uruchomiony należy skontaktować się telefonicznie z sekretariatem tel. 22-619-23-71. Osoba znajdująca sie w sekretariacie po uzyskaniu informacji automatycznie otworzy bramę.
 4. Z parkingu prowadzą schody na parter lub wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdujące sie obok sali gimnastycznej.
 5. Do szkoły można wejść z psem asystującym
 6. Na parterze szkoły w holu znajduje się kolorowa mapa wizualizująca poszczególne pomieszczenia. Oznaczanie przedstawione na mapie ( kolorystyka) są analogicznie umieszczone na terenie budynku
 7. Na terenie placówki znajduje się winda która można dostać się na wszystkie kondygnacje budynku. Winda spełnia wszystkie normy  związane z dostosowaniem.
 8. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji oraz niezbędnej pomocy są pracownicy obsługi znajdujący się przy wejściu głównym. W razie problemów osoby niepełnosprawne mogą skontaktować się z obsługa szkoły poprzez dzwonek znajdujący się przy wejściu głównym od ulicy Burdzińskiego 4.
 9. W budynku szkoły na każdym piętrze znajduję się toaleta dla niepełnosprawnych
 10. Do każdego pomieszczenia ( z wyjątkiem pomieszczeń technicznych) jest dostęp dla osób niepełnosprawnych ( wind, barierki, podjazdy, podnośniki).
 11. W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego
 12. W szkole jest możliwość korzystania z pętli indukcyjnej dla osób słabo słyszących.

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook