• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Olimpiada Języka Angielskiego to ogólnopolski 3-etapowy konkurs wiedzy ogólnej z przedmiotu dla zainteresowanych językiem oraz wartościami kulturowymi angielskiego obszaru językowego, a także literatury krajów tego obszaru, zwłaszcza Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji na stronie organizatora zawodów: http://oja.wsjo.pl Nauczyciel odpowiedzialny: Romana Nowak Olimpiada Języka Niemieckiego organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu odbywa się w trzech etapach - szkolnym, okręgowym oraz ogólnopolskim. Celem Olimpiady Języka Niemieckiego jest zainteresowanie młodzieży językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, jak również aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Etap szkolny odbywa się w listopadzie. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: http://www.ojn.wsjo.pl Nauczyciel odpowiedzialny: Donata Zwolak Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbywa się pod koniec lutego lub na początku marca. Pomyślany jest jako forma intelektualnej zabawy i polega na rozwiązaniu jednorazowego testu złożonego z zadań wielokrotnego wyboru i daje uczniom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, wiedzy językowej oraz kulturoznawczej. Zadania z obowiązkowej lekturki mają na celu pokazać, że język stanowi całość, a jego komponenty ‘spotykają się’ w literaturze. Zadania stanowią wyzwanie oraz pobudzają dociekliwość. Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: https://fox.bielsko.pl Nauczyciel odpowiedzialny: Katarzyna Wrońska Inne konkursy językowe: Mazowiecka Olimpiada Poliglotów Więcej informacji na: https://lingwistyka.edu.pl/viii-mazowiecka-olimpiada-poliglotow/ Nauczyciele odpowiedzialni: M. Kwasieborska / J. Gruda Olimpiada Języka Rosyjskiego Nauczyciele odpowiedzialni: J. Gruda / M. Kwasieborska / P. Leoniak Konkurs gramatyki jęz. niemieckiego Grammatikmeister Nauczyciele odpowiedzialni: E.Milewska / D.Zwolak Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej DACHL-Lieder Nauczyciele odpowiedzialni: E.Milewska / D.Zwolak Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Języku Obcym pt. Odpowiednie dać obce słowo Nauczyciele odpowiedzialni: E.Milewska / D.Zwolak / J.Gruda Konkurs recytatorski "Puszkiniana" Nauczyciel odpowiedzialny: J.Gruda Szkolny konkurs języka angielskiego Wizards of Words. Nauczyciele odpowiedzialni: M.Kołodzińska / E. Niegowska-Drachal DNI JĘZYKOWE Konkursy i zabawy językowe zaplanowane na czerwiec Nauczyciele odpowiedzialni: wszyscy językowcy ... Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Josesong organizowany przez XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Marti w Warszawie. Konkurs ma na celu: a/ podniesie wiedzy i umiejętności językowych młodzieży, b/ popularyzowanie kultury innych krajów poprzez muzykę, c/ rozwijanie muzycznych i wokalnych talentów młodzieży, d/ kształtowanie otwartości i ciekawości wobec innych kultur.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook