• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

W L LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM, pod pieczą dyrekcji, funkcjonuje Samorząd Uczniowski. Jest to organizacja niezależna, posiadająca odrębny statut, której kompetencje wyznaczają osobne przepisy prawne, a zakres obowiązków został określony w statucie szkolnym.

Samorząd pracuje dzięki uczniom i dla uczniów. Regularnie odbywają się spotkania prezydium z komitetami klasowymi. Uczniowie mogą zgłaszać do zarządu SU oraz opiekunów wszelkie propozycje zmian, uroczystości, imprez, mają ponadto możliwość relacjonowania rozmaitych wydarzeń.

Pracujemy dla dobra całej szkolnej społeczności. Pełnimy funkcję reprezentacyjną wobec dyrekcji i rady pedagogicznej. Intensyfikujemy poszanowanie praw i wypełnianie obowiązków. Jesteśmy ludźmi otwartymi na wszelkie propozycje. Mamy nieograniczone pokłady zapału i ambicji.

Za misję powzięliśmy sobie sprawić, by L Liceum było bezpiecznym i przyjaznym miejscem do nauki, w którym rozwija się swoje zainteresowania, a także zyskuje się szansę na poszerzanie swoich horyzontów poza szkolnymi murami. Jedną z ważniejszych idei, przyświecających naszej działalności, stanowi rozwój kulturalny.

W ramach wyznaczonej misji uczniowie szkoły inicjują projekty, pogłębiające pasje, takie jak: barboshitart i Barbofashion, które funkcjonują na słynnym portalu Instagram.

Do naszych zadań zalicza się organizacja szkolnych imprez i uroczystości. Dbamy o dobre relacje między uczniami i nauczycielami. Prowadzimy też akcje charytatywne. Staramy się ubarwiać prozę szkolnego życia poprzez koordynację przedsięwzięć sportowych
i artystycznych. Dzięki własnemu budżetowi jesteśmy organem samowystarczalnym, pokrywającym koszta urządzania różnych akcji.

Zaznaczamy, że instytucja, jaką jest samorząd, niezmiennie od lat, pozostaje otwarta  dla wszystkich, którzy dążą do uczynienia z naszego liceum wyjątkowej placówki, w której każdy odnajdzie miejsce dla siebie. Dlatego serdecznie zapraszamy na nasze spotkania!

 Skład samorządu w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca -               Anna Stefaniak 2EG

Z-ca przewodniczacego -  Zofia Oleksiak 2CG

Sekretarz -                         Gabriela Remiszewska 2EG

Więcej informacji: -   tutaj

Regulamin samorządu -  pobierz

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook