Och, znalazłeś mnie? Imponujące. Możesz teraz powiedzieć o mnie wszystkim znajomym. ;)
Sample Title
Arkusz edycyjny
Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nią plików Cookies.
Rozumiem
Więcej...
Odzwiedź naszą stronę na
Facebooku!

Aktualności


Dodano 11. maja 2016 przez ADMIN
Matura z informatyki

Sprawdzania komputerów do matury z informatyki można przeprowadzić 16.05.2016 w godz 12.00-15.00 lub we wtorek 17.05.2016 w godz 11.30 - 12.30.

Dodano 07. kwietnia 2016 przez ADMIN
XI edycja konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości...

XI edycja konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Miło nam poinformować, że na 10 zespołów, które zakwalifikowały się do Finału Wojewódzkiego są aż 3 najlepsze zespoły z naszej szkoły.

Składy zwycięskich drużyn (kolejność losowa):

I - Maciej Marcinkiewicz, Kuba Fijałkowski, Krzysztof Jabłońsk,i

II - Piotr Kozłowski, Mateusz Pluta, Dawid Stępniewski,

III - Aleksandra Denis, Magdalena Ochal, Tristan Gines-Woźniak.

Serdecznie gratulujemy uczniom i koordynatorowi pani prof. Beacie Cegłowskiej.

Dodano 03. kwietnia 2016 przez ADMIN
Terminarz konkursu „Praga w moim obiektywie”

Terminarz konkursu Praga w moim obiektywie

Zgłaszanie prac: 1 kwietnia 2016 – 15 maja 2016

Obrady Jury : 23 maja 2016

Rozdanie Nagród : 30 maja 2016

Dwa ostatnie terminy do uzgodnienia z zainteresowanymi osobami

Ostatnia edycja 07. sierpnia 2016, o godz. 09:32 przez ADMIN

Dodano 02. kwietnia 2016 przez ADMIN
Praga w moim obiektywie - Konkurs

Regulamin Konkursu Fotograficznego - Praga w moim obiektywie

1.Konkurs jest organizowany przez L L.O. w Warszawie przy wsparciu patrona honorowego Mazowieckiego Kuratora Oświaty i sponsorów nagród Burmistrza Pragi Północ i Muzeum Warszawskiej Pragi.

2.Jest adresowany do uczniów praskich szkół ponadgimnazjalnych (dziennych).

3.Uczestnik konkursu przesyła do 3-ch fotografii bez retuszu, fotomontażu wywołanych na papierze fotograficznym formatu 13x18, kolorowych lub czarno-białych oraz w wersji elektronicznej to jest na płytce CD.

4.Zdjęcia mogą tworzyć cykl, mini reportaż.

5.Do każdej fotografii należy dołączyć informację co ona przedstawia, gdzie została wykonana, mile widziane są refleksje komentarz –do 10 zdań- na oddzielnej kartce (nie na odwrocie zdjęcia)-zapisane tekstem drukowanym.

6.Autentyczność’ zdjęcia to znaczy autorstwo ucznia powinno być potwierdzone pieczątką szkoły i podpisem nauczyciela opiekuna/wychowawcy na odwrocie fotografii. Zdjęcie musi być czytelnie podpisane przez autora.

7.Przesłanie zdjęć lub zdjęcia uznane będzie za wyrażenie zgody na publikację w Internecie z podaniem nazwiska Jej autora, możliwością wykorzystania przez Sponsorów oraz prezentowania fotografii w materiałach promujących konkurs.

8.Przesłane zdjęcia nie mogły być nagradzane w innych konkursach.

9.Zgłoszenie zdjęć do konkursu będzie uznawane za oświadczenie posiadania do nich praw autorskich i akceptację regulaminu.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do nie zwracania prac nadesłanych, chyba, że uczestnik –jednocześnie ze swoją pracą, przyśle kopertę z naklejonym znaczkiem ( o właściwym nominale), zaadresowaną do siebie.

11.Spośród nadesłanych prac jury wybierze najlepsze prace i zawiadomi o tym autorów.

12.Fotografie nadsyłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

13.Pytania odnoszące się do konkursu można zgłaszać na adres: konkurspragawmoimobiektywie@wp.pl

Dodano 31. marca 2016 przez ADMIN
Regulamin XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Brazylii 2015/2016...

Regulamin XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Brazylii 2015/2016

Organizator: Organizatorem konkursu jest L Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie. Współpraca: Ambasada Brazylii w Polsce, Towarzystwo Polsko – Brazylijskie oraz Fundacja Kultury Brazylijskiej Terra Brasilis.

Cele konkursu: - popularyzacja myśli politycznej i społecznej Ruy Barbosy oraz wiedzy o Brazylii z zakresu historii, kultury oraz geografii, - sprawdzenie umiejętności samodzielnego przetwarzania i zdobywania informacji na temat Brazylii.

Organizacja konkursu:,

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. W konkursie biorą udział 2 osobowe drużyny. - 1 etap – część teoretyczna: test składający się z 21 pytań dot. Brazylii -2 etap – część praktyczna: polega na przygotowaniu przez drużynę dowolnej formy artystycznej(np. krótkiego przedstawienia, dramy, skeczu itp.) na temat o Brazylii oraz wiersza inspirowanego historią i kulturą Brazylii, który powinien być przedstawiony(np. wyrecytowany, zaśpiewany lub „wyrapowany”) po formie artystycznej oraz udostępniony komisji w formie pisemnej,

2. Rejestracja zgłoszeń do konkursu odbywa się drogą emailową: konkursbrazylijski@wp.pl lub na stronie: http://www.lo50.edu.pl/brazylia/ do 15.05.2016 r.,

3. W mailu należy podać pełną nazwę zgłaszającej się szkoły, imiona i nazwiska uczestników oraz imię i nazwisko opiekuna,

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 31.05.2016 r. – część teoretyczna godz. 10.00 – część praktyczna godz.10.50. W wyniku nieprzewidzianych okoliczności organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany daty i godziny odbycia konkursu. W takim przypadku wszystkie zgłoszone drużyny są zostaną poinformowane o ewentualnych zmianach,

5. Wszelkie informacje na temat zasad organizacji i przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem telefonu tel. 22 619 23 71 lub mailowo: konkursbrazylijski@wp.pl, 6. W skład Komisji oceniającej obie części konkursu wchodzą reprezentacji podmiotów organizujących konkurs,

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia konkursu, 8. Uczestnicy konkursu, otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Opiekunowie drużyn otrzymują certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konkursie,

9. Motywem przewodnim XVI edycji konkursu są Igrzyska olimpijskie w Rio de Janerio.

L LO im. Ruy Barbosy - 2016 r. © Wszelkie prawa zastrzeżone | Twórca strony: Jan Przychodniak | Projekt graficzny: Jakub Adamczyk | Administrator: Jan Przychodniak