Och, znalazłeś mnie? Imponujące. Możesz teraz powiedzieć o mnie wszystkim znajomym. ;)
Sample Title
Arkusz edycyjny
Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nią plików Cookies.
Rozumiem
Więcej...
Odzwiedź naszą stronę na
Facebooku!

O szkole


L Liceum Ogólnokształcące jest szkołą wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy (dwie pracownie komputerowe, dostęp do Internetu) i audiowizualny (w każdej sali jest telewizor i video). Dysponujemy wieloma pracowniami, m. in. chemiczną, biologiczną, fizyczną, laboratorium językowym oraz siłownią. Każdy uczeń ma własną szafkę w szatni.

Szkoła utrzymuje stały kontakt z Ambasadą Brazylii, organizowane są obozy naukowe wycieczki zagraniczne, wyjazdy językowe do Niemiec oraz Włoch, a także "białe' i "zielone" szkoły.

Zajęcia dodatkowe to: SKS (siatkówka lub koszykówka), siłownia, Koło Przyrodników Programu GLOBE, Koło Fotograficzno - Filmowe, Koło Plastyczne, Klub Europejski, Warsztaty Historyczne, Grupa Wsparcia Wolontariuszy Osób Niepełnosprawnych, projekty i stałe badania środowiska przyrodniczego w ramach Miedzynarodowego Edukacyjno-Badawczego Programu GLOBE.

Młodzież bierze udział w olimpiadach przedmiotowych i różnych konkursach. Zdobywają tytuły Finalistów, co daje im możliwość wstępu na studia bez egzaminów.

W szkole realizowane są programy wychowawczo - profilaktyczne, związane z profilaktyka uzależnień (alkoholizm, narkomania), z bezpieczeństwem ucznia w szkole (współpraca z policją). Młodzież jest pod opieką pedagoga szkolnego, współpracującego ze specjalistyczną poradnią psychologiczno - pedagogiczną TOP: organizowane są zajęcia integracyjno - adaptacyjne, warsztaty psycho - edukacyjne, rozwijające umiejętności psychologiczne, interpersonalne.

Budynek szkolny dostosowany jest do kształcenia młodzieży niepełnosprawnej. Zbudowano podjazdy, zamontowano odpowiednie poręcze, zainstalowano windę, wyposażono gabinet rehabilitacyjny, zatrudniono fachową obsługę.

L LO im. Ruy Barbosy - 2016 r. © Wszelkie prawa zastrzeżone | Twórca strony: Jan Przychodniak | Projekt graficzny: Jakub Adamczyk | Administrator: Jan Przychodniak