Powrót => Strona główna

Dla kandydata

Regulamin rekrutacji do naszego LO pobierz

CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH na ROK SZKOLNY 2018/2019 

KlasyProfilPrzedmioty rozszerzone
1a obywatelsko - prawna język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
1b medialno-kulturowa język polski, język angielski, historia
1c medyczna biologia,chemia,matematyka
1d integracyjna: psychologiczno -pedagogiczna język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
1e ekologiczna biologia,geografia,fizyka
1k matematyczno - informatyczna matematyka,informatyka,fizyka
1m integracyjna:matematyczno - geograficzna jezyk angielski, geografia,matematyka

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY do Naszego Liceum!!!

 

 

 

 

 

ZNAJDŹ NAS