Powrót => Strona główna

Dla kandydata

DZIEŃ OTWARTY 06 KWIETNIA 2018 r. 

Godz. 17.00 kandydaci do klas integracyjnych 

Godz.18.00 kandydaci do klas pozostałych 

CHARAKTERYSTYKA KLAS PIERWSZYCH na ROK SZKOLNY 2018/2019 

KlasyProfilPrzedmioty rozszerzone
1a obywatelsko - prawna język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
1b medialno-kulturowa język polski, język angielski, historia
1c medyczna biologia,chemia,matematyka
1d integracyjna: psychologiczno -pedagogiczna język polski, historia, wiedza o społeczeństwie
1e ekologiczna biologia,geografia,fizyka
1k matematyczno - informatyczna matematyka,informatyka,fizyka
1m integracyjna:matematyczno - geograficzna jezyk angielski, geografia,matematyka

 

 Ramowy program naucznia zostanie podany na Dniu Otwartym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

 

 

ZNAJDŹ NAS