Powrót => Strona główna

Już po raz siedemnasty organizujemy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych w Warszawie konkurs historyczn KATYŃ. PRAWDA I PAMIĘĆ.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zainteresowanie młodzieży tym projektem i zachęcenie do wzięcia udziału w konkursie. Jego głównym celem jest zainspirowanie uczniów do poszerzenia wiedzy o najnowszej historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, długo zakłamywanych i przemilczanych, których przykładem jest ZBRODNIA KATYŃSKA, wciąż niedostatecznie znana. 
Tematyka konkursu jest trudna i znacznie przekracza program nauczania historii,ale wciąż rośnie liczba uczniów zainteresowanych jego treścią.
Konkurs jest organizowany równolegle w kilku dzielnicach warszawskich.
Nagrodą jest wyjazd na POLSKI CMENTARZ WOJENNY W KATYNIU.

Prosimy o przekazanie informacji i przeprowadzenie I etapu konkursu w Państwa szkole.
Konkurs przebiega w dwóch etapach:

ETAP I: (szkolny) uczniowie przygotowują samodzielnie prace na temat; KATYŃ. PRAWDA I PAMIĘĆ. wybierając jedną z form: 
a) praca pisemna o charakterze literackim lub historycznym (esej, reportaż, rozprawka, opowiadanie)
b) praca multimedialna: prezentacja lub audycja.

Prosimy Członków Komisji szkolnej o wybranie trzech najlepszych prac
( ocena punktowa 1 - 6 ) i przesłanie ich do 10 stycznia 2018 r. na adres Komisji Międzyzakładowowej nr 517

ETAP II ( dzielnicowy) informacje o przejściu do II etapu ( oraz terminie i miejscu) zostanie przesłana do szkół.
a) uczniowie napiszą test sprawdzający wiedzę zgodną z tematem konkursu
b) uczniowie dokonają ustnej prezentacji pracy konkursowej.

Ogłoszenie wyników 13 lutego 2018 roku
Planowany wyjazd 22-24 kwietnia 2018 roku (może ulec zmianie)

UWAGA: warunkiem udziału w konkursie jest PASZPORT WAŻNY do listopada 2018 roku.

ZNAJDŹ NAS