Powrót => Strona główna
KOŁA ZAINTERESOWAŃ i ZAJĘCIA DODATKOWE
rodzaj zajęćNauczycieldzień tygodniagodz. lekc. godz.sala
Międzyszkolne Koło Fizyczne przygotowujące do egzaminu maturalnego B. Kasprzak blok 3h raz w miesiącu - 3 sobota miesiąca  -  10:00 - 12:15 pracownia fizyczna
Klub Anglofila B. Biernacka czwartek 9 15:25 -16:10 203
Geografia – dla maturzystów i osób biorących udział w Olimpiadzie  E. Kosińska odbywają się na bieżąco - - 106
Koło Przyrodników E. Zalewska poniedziałki lub inne dni tyg. W zależnosci od potrzeb programowych zajęć - konkretne terminy będą ogłaszane w Librusie i na tablicy informacyjnej 9 - 10 15:25 - 17:00 pracownia biologiczna lub w terenie
Program GLOBE E. Zalewska czwartek 7 13:40 - 14:25 pracownia biologiczna
Biologia w laboratorium E. Zalewska soboty lub inne dni tygodnia - na terenie Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Biologii i Środowiska UKSW i na terenie innych ośrodków naukowo badawczych; szczegółowy terminarz w październiku
Koło Biologiczne H. Zganiacz środa 9 15:25 -16:10 112
Labolatorium chemiczne z 2e J. Zawadzka blok 4h raz w miesiącu po ustaleniu z klasą     pracownia chemiczna
Koło jęz. Łacińskiego K. Wrońska poniedziałek 8 14:35-15:20 Jęz.2
Koło matematyczne - Matematyka dla dociekliwych M. Ofrecht 1 i 3 poniedziałek miesiąca 8 14:35 - 15:20 104
Dzieje monarchii polskiej. D. Wizor piątek 7 13:40 - 14:25 pracownia chemiczna
Światowy terroryzm. Teoria i praktyka M. Frankowski czwartek - II sem 7 13:45 - 14:25 108
Holokaust na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. M. Frankowski czwartek - I sem 7 13:45 - 14:26 108
Olimpiada Języka Polskiego i Literatury A. Adamowicz poniedziałek 8 14:35 - 15:20 102
Koło Poetycko - Wokalne "Rytmy Nieskończoności" K. Walentynowicz środa 1 8:00 - 8:45 211
Koło przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki dla klas 2 I. Mazurkiewicz środa 8 14:35 - 15:20 104
Zajęcia dodatkowe -
chemia dla klasy 2c
J. Zawadzka wtorek 0 07:10 - 7:55 pracownia chemiczna
SKS - KOSZYKÓWKA K.Lubaszka poniedziałek  9 - 10  15:20 - 16:50 sala
gimnast.
SKS - SIATKÓWKA A. Zawadzka czwartek  7 - 8  13:40 - 15:20

sala
gimnast.

Biologia w zadaniach maturalnych E. Zalewska piatek   1 - 2 8:00 - 9:30 108
Spotkania Sekcji Naukowej Biologow Koła Przyrodników Programu GLOBE E. Zalewska poniedziałek 1 - 2 8:00 - 9:30 111
Koło przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki

M. Powęska

wtorek

piątek

2

1

9:50 - 10:35

8:00 - 8:45

104

104

 

ZNAJDŹ NAS