Powrót => Strona główna

 

 

28 września 2018 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Coventry University Adama O’Flynn, któremu towarzyszył Jakub Truszkowski – doradca edukacyjny. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: 2F, 2K, 2M.

Uniwersytet Coventry, który został uznany za  najbardziej innowacyjną wyższą uczelnię  w Wielkiej Brytanii. (The Times, Sunday Times University Guide), planujeotworzyć w  2019 r.  swoją filię we Wrocławiu.  Uczelnia już współpracuje z Politechniką Wrocławską w zakresie europejskich systemów  kontroli.

Nasi goście przedstawili oferowany przez Uniwersytet Coventry elastyczny model edukacji zorientowany na rozwój kariery zawodowej i możliwości łączenia nauki z pracą, umożliwiającą zdobycie doświadczenia. Uczelnia prowadzi badania rynku, aby oszacować, jak dużo osób z określonymi kwalifikacjami znajdzie pracę i jakiej płacy można się spodziewać w danym zawodzie.

Przyszli studenci Coventry University mogą kształcić się m.in. w dziedzinie biznesu,cyberbezpieczeństwa, IT, inżynierii, budownictwa, lotnictwa, motoryzacji, elektrotechniki i elektroniki.

Uczelnia współpracuje z wieloma firmami I instytucjami, m.in. z  IBM, Microsoft, Hewlett Packard, Citroen, Ford czy PricewaterhouseCoopers.

Uczniowie mieli okazję porozmawiać z panami Adamem O’Flynn i Jakubem Truszkowskim o ścieżkach edukacji, rozwoju, kariery zawodowej  oraz innowacyjnych rozwiązaniach praktycznych umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych zwiększających szanse zatrudnienia.

12

3

4

5

 

Spotkanie zorganizowała prof. Elżbieta Niegowska-Drachal

ZNAJDŹ NAS